Phạm Đoan Trang nhận giải báo chí 2019: Phỏng vấn anh Trịnh Hữu Long chị Thị Minh (Lê Trung Khoa)

Lượt xem: 490

”...Phỏng vấn anh Trịnh Hữu Long (thay mặt Đoan Trang nhận giải) và chị Lê Thị Minh Hà (vợ Anh Ba Sàm) ngay tại hội trường, sau khi trao giải...”

trinhhuulong_lethiminhha

Phỏng vấn anh Trịnh Hữu Long (thay mặt Đoan Trang nhận giải) và chị Lê Thị Minh Hà (vợ Anh Ba Sàm) ngay tại hội trường, sau khi trao giải.

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de

Nguồn: thoibao.de/pham-doan-trang-nhan-giai-bao-chi-2019-phong-van-anh-trinh-huu-long-va-chi-le-thi-minh-ha