Sức mạnh của “Glory to Hong Kong” (Huỳnh Tâm)

Lượt xem: 572

”...Người dân Hông Kông đã ý thức được ca hát nâng cao tinh thần và nâng cao đạo đức của họ trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và các quyền cơ bản...”

glory_to_hongkong03

Tại Hông Kông, xuất hiện bài ca có tựa đề “Glory to Hong Kong” (Vinh quang Hông Kông) do một nhạc sĩ vô danh sáng tác trong tháng 8/2019 đã trở thành biểu tượng của những người đấu tranh Dân Chủ Hông Kông.

Đây là bài Quốc ca chính thức của người đấu tranh Dân Chủ, thay cho tiếng gọi lớn từ mọi nơi vọng về đoàn kết ủng hộ Dân Chủ Hông Kông.

Nội dung bài hát của người nhạc sĩ vô danh kêu gọi mọi tần lớp tập hợp và đoàn kết nhân dân. bài ca đã đáp ứng được hàng triệu người Hông Kông đồng tình xuống đường và tiếp tục kết nối mọi người lại với nhau, cùng tiến bước trên lộ trình đã ba tháng phản đối chính phủ thân Bắc Kinh.

glory_to_hongkong01

 Hàng ngàn người đã tập trung tại các trung tâm mua sắm trên toàn thành phố để hát lời đoàn kết chống lại chính phủ đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong phong thái phát triển đấu tranh và bài hát đã lan rộng khắp mọi tần lớp, nồng nhiệt cất lời ca Vinh quang Hông Kông “Glory to Hong Kong”. Bài ca này nhanh chóng trở thành ý thức đấu tranh và nhân sinh của họ. Mỗi khi chấm dứt bài ca nhiều người hô to khẩu hiệu: "Đòi lại Hồng Kông, Cách mạng của thời đại chúng ta", v.v...

glory_to_hongkong02

Người dân Hông Kông đã ý thức được ca hát nâng cao tinh thần và nâng cao đạo đức của họ trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và các quyền cơ bản. Một số người, mệt mỏi với các cuộc đụng độ bạo lực trong các cuộc biểu tình gần đây, cho biết vận dụng lời ca thay cho quyết tâm và đoàn kết, lời cà có một sức mạnh phi thường.

Bài hát nói lên cảm xúc chân thành của chính họ, tuổi trẻ đại diện cho cuộc chiến hôm nay, họ tự xem mình có sứ mạng vì mai sau của Hông Kông.

Mời quý bạn đọc cùng chia sẻ với tuổi trẻ Hông Kông qua bài hát "Glory to Hong Kong"

1 - https://www.youtube.com/watch?v=lEhgTBQX2kU

2 - https://www.youtube.com/watch?v=pyQ9QHFwTGQ

3 - https://www.youtube.com/watch?v=rxPncxaKGx8

4 - https://www.youtube.com/watch?v=y7yRDOLCy4Y


Huỳnh Tâm