....Quất Hụi & Thím Ngân...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1002

...Quất hụi coi dân như cháu con
Thím Ngân nhờ đó ló mối ngon
Cứ vẫy vẫy bàn tay năm ngón
Hiu hiu ti tí được cái LON...

quochoi_vietnam04

Quất hụi là nơi đỉẻng lụi chơi
Bù nhìn tới đó ngủ giữ hơi
Năm cũ năm nay qua năm tới
Mặc dân đóng thuế riết hết hơi

Quất hụi mỗi khóa họp ung dung
Xài tiền dân muôn kiểu chung chung
Một lũ đỉẻng độc tài tham nhũng
Lo bưng bô chẳng dám chống Trung

Quất hụi toàn bàn chuyện trong mơ
Đề tài thiết thực cứ xụi lơ
Mị dân một ổ chuyên dấm dớ
Rỉ rả câu giờ cứ tỉnh bơ

Quất hụi muốn thanh niên tuổi cao
Nâng tròn 35 - 40 thật tào lao
Ôi! Một lũ bù nhìn ma giáo
Chuyện khùng điên xúm lại nháo nhào

Quất hụi của đỉẻng thích đi đầu
Đâu phải chỉ ngụy biện thôi đâu
Thật hèn mặt không còn nơi giấu
Bày kế hèn nợ bẩn tóm thâu

Quất hụi họp nhất trí miễn bàn
Đồng híp mắt tay vỗ râm ran
Tất cả nhờ Cha Già/ơn đỉẻng
Tuyên truyền dắt Cả Nước Xuống Hang

Quất hụi toàn bè lũ chung thuyền
Đặt uy quyền khẩu hiệu hồng chuyên
Đày tớ phát lệnh ngu tùy tiện
Chủ là Nhân dân chẳng có quyền

Quất hụi chủ xị tên Thím Ngân
Se sua diêm dúa hút máu dân
Tướng õng ẹo môi son má phấn
Từ nguồn tiền thuế đắp vinh thân

Quất hụi coi dân như cháu con
Thím Ngân nhờ đó ló mối ngon
Cứ vẫy vẫy bàn tay năm ngón
Hiu hiu ti tí được cái LON

nguyenthikimngan07

Trần Thị Tuyết Nhung