....Nụ cười này...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 648

...Cười cho biết đầu ra Pắc Bó
Nụ cười này lấp ló ranh ma
Lòi đuôi một giuộc gian tà
Bản chất thối nát điêu ngoa lộ hình...

phungxuannha06

Cười đổ hết mười thang thuốc bổ
Nụ cười này xấu tổ bêu tông
Bản thân vô dụng trống không
Bầy đàn ngu dốt xứng công ác liều

Cười cho biết nhục hèn láo lếu
Nụ cười này mốc mếu bất nhân
Miễn sao vơ vét vinh thân
Nhân cách xuống cấp bất cần nghĩ lo

Cười cho biết đầu ra Pắc Bó
Nụ cười này lấp ló ranh ma
Lòi đuôi một giuộc gian tà
Bản chất thối nát điêu ngoa lộ hình
....

phungxuannha07

Trần Thị Tuyết Nhung