Mặc kệ dân! (Mạc Văn Trang)

Lượt xem: 843

”...Có lẽ các nơi nên học tập dân Đông Tâm, kệ chính quyền của “trên”, Dân phải tự lập ra Chính quyền của mình để mà bảo nhau giữ đất!...”

mac_kedan02

Hôm nay về làng Vũ La (Hải Dương) ăn cỗ, hỏi chuyện thấy cuộc chiến giữ ruộng đất của Dân vẫn gay go quá. Một số nhà có ruộng giáp đường 17, bên kia bờ mương, khó canh tác, trước sức ép của Chính quyền, đã bán cho Doanh nhân. Phía bên này mương, dân kiên quyết không bán đất cho Doanh nhân với giá rẻ và khi không rõ Dự án xây dựng nhà máy ra sao, không có quyết định, không có bản vẽ…; không cho Dân biết, Dân bàn…

Dân đã đấu tranh, khôi phục lại nhà máy bơm nước, khơi mương để cấy vụ Mùa, cánh đồng lúa xanh mơn mởn… Nhưng vẫn luôn bị Doanh nghiệp cho xe đổ đất và xe ủi tràn qua khu đất họ đã mua, lấp con mương tưới – tiêu nước của cánh đồng và tràn cả sang ruộng lúa… Dân làng đã nhiều lần kéo ra đấu tranh quyết liệt, nhưng Doanh nghiệp vẫn rình rập đổ đất trộm để cướp đất.

Dân làng vào yêu cầu Trưởng thôn có biện pháp bảo vệ ruộng đất của Dân, Trưởng thôn bảo, chủ trương của trên là yêu cầu Dân bán ruộng cho Doanh nhân, cháu là cán bộ phải chấp hành chủ trương của trên! Các bác xuống xã mà đề nghị. Dân xuống xã, xã bảo, bán ruộng thì không bán, muốn giữ thì tự giữ lấy! Thế nghĩa là chính quyền của “trên”, chứ đếch phải của Dân nữa!

Thế là bây giờ Dân lấy Cờ đỏ sao vàng cắm làm những cột mốc, cấm không cho Doanh nhân cho quân đổ đất qua lằn ranh cắm cờ căng dây. Đã mấy lần cuộc chiến xảy ra quyết liệt, đã có một nông dân phải đi bệnh viện!

mac_kedan01

Nay thì người Dân làm 2 cái Lều bạt, treo 2 cái kẻng, cử người canh gác, hễ thấy cướp đến thì gõ kẻng để dân làng kéo ra chống cướp!

Chính quyền bây giờ là vậy đó, họ về hùa với doanh nghiệp, ép Dân bán đất, Dân không nghe thì kệ xác Dân! Dân ức lắm. Nhưng tôi bảo, vậy là chính quyền ở địa phương ta vẫn còn tốt đấy (!). Nhiều nơi họ còn thuê xã hội đen đến hăm dọa, khủng bố những gia đình không chịu bán đất cho Doanh nhân, hoặc họ huy động “toàn hệ thống chính trị vào cuộc” để “cưỡng chế”, “giải tỏa” như dự án Ecopark (ở Hưng Yên), Khu đô thị Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng (ở TP HCM) và nhiều, nhiều lắm, khắp các địa phương.

Có lẽ các nơi nên học tập dân Đông Tâm, kệ chính quyền của “trên”, Dân phải tự lập ra Chính quyền của mình để mà bảo nhau giữ đất!

01/9/2019
Mạc Văn Trang

Nguồn: facebook.com/profile.php?id=100013518285955