....Tao ai?...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 939

..."Có cửa" ra oai nhờ cha ông
Chân tướng nhìn qua là biết tỏng
Lố lăng ngạo mạn khó thay lòng
Đố..."Mày biết tao là ai không?"...

congan_lethihien_anva03

Đố... "Mày biết tao là ai không?"
Gây xôn xao dư luận chất chồng
Văn hóa lỗ mãng còn lớn họng
Đại náo Tân Sơn Nhất Hàng không

Đố..."Mày biết tao là ai không?"
  Thói hại dân vô học bốc đồng
"Con trời" đánh ác ma gãy gọng
Giống hệt như là Lợn trôi sông

Đố..."Mày biết tao là ai không?"
Miệng mọc nanh mất dạy chính tông
Ngược ngang thách thức la đong đỏng
"Thần Mặt trời" che chắn sát hông

Đố..."Mày biết tao là ai không?"
"Có cửa" ra oai nhờ cha ông
Chân tướng nhìn qua là biết tỏng
Lố lăng ngạo mạn khó thay lòng

Đố..."Mày biết tao là ai không?"
Đặc quyền thích chửi mắng tấn công
Vu khống hung hăng như bò rống
Đất trời chỉ sợ có cái còng
....

Trần Thị Tuyết Nhung