....Nghiệp tội...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 735

...Giả danh Phật thường nhiều toan tính
Núp bóng tràn lan chuyện sai lầm
Biến kinh phật thành trò bất kính
Tự mình thành tha hóa loạn hâm
...

phong_sanh02

Thời mạt pháp dị đoan mê tín
Phật và Ma cùng trú tại tâm
Giả danh Phật thường nhiều toan tính
Núp bóng tràn lan chuyện sai lầm
Biến kinh phật thành trò bất kính
Tự mình thành tha hóa loạn hâm
Lợi dụng háo danh khai kinh chính
Cường điệu phi nhân giống dao găm
Khuếch đại dọa đe lên tuyệt đỉnh
Địa ngục hành hình ở cõi âm
Hứa hẹn thiên đường toàn lừa phỉnh
Kiếp sau ai biết chuyện xa xăm
Chân phương đạo hiếu sao liều lĩnh
Gớm ghê đời thực quá thăng trầm
Trò nhân nghĩa gieo điều hợm hĩnh
Chúng sinh nhiều nghiệp tội oái oăm
Đúng nghĩa đạo kinh cần chấn chỉnh
Tránh xa hiểm họa quá độc thâm

Trần Thị Tuyết Nhung