....Sáng mắt chưa....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 993

...Giờ dân sáng mắt hay chưa
Tham quan giết hại không chừa một ai
Gian manh bức hại nhân tài
Bao che miễn tử kim bài phì gia...

datnuoc_vietnam02

Việt Nam chữ S ngọt ngào
Xương Cha Máu Mẹ thấm vào tim gan
Bắc Trung Nam Việt huy hoàng
Trường Sơn một dãy hiên ngang vững bền
Tổ tiên công sức lập nên
Toàn dân hợp nhất đứng lên diệt thù

Quyết lòng chống luật Đặc khu
Chống Nhóm lợi ích cầm tù cướp công
Đáp lời gìn giữ núi sông
Vẹn toàn lãnh thổ Con Rồng Cháu Tiên
Vận nước ngời sáng vô biên
Muôn đời rạng rỡ chủ quyền quốc gia

Thái Bình Dương sóng bao la
Dãy thềm lục địa tháp ngà quê hương
Hồn thiêng Tổ quốc phi thường
Bao đời chống giặc bắc phương lẫy lừng
Tự hào dân tộc chấn hưng
Mở mang bờ cõi biên cương gió lành

Giờ tan thương thấu trời xanh
Rừng vàng biển bạc không dành cho dân
Chính phủ tăng thuế trăm lần
Bao nhiêu sáng kiến hành dân điêu tàn
Mặc cho đói khổ tan hoang
Vơ vét tiền của bầy đàn say sưa

Giờ dân sáng mắt hay chưa
Tham quan giết hại không chừa một ai
Gian manh bức hại nhân tài
Bao che miễn tử kim bài phì gia
Ngập trời thống thiết rên la
Sống chung với giặc một nhà ra sao

....

Trần Thị Tuyết Nhung