....Tại Gió Úc....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 614

...Thiên tài sĩ phát ngôn chướng khí
Bọn phá rừng mừng rỡ như gì...

giomua_uc01

Interpol bắt Gió Úc dùm đi
Khiến ngập Phú Quốc lụt mấy khi
Thổi qua Xích đạo mưa to nhỉ
Làm Biển Đông khoe sóng cả lì
Thiên tài sĩ phát ngôn chướng khí
Bọn phá rừng mừng rỡ như gì
Thiết kế bê tông xây đô thị
Dân nghèo hậu quả gánh tức chi

phuquoc_ngaplut01

Trần Thị Tuyết Nhung