...Nước mắt Đà Lạt....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 460

...Chặt phá rừng đầu nguồn bất hậu
Gây bao hiểm họa đáng lo âu...

 

dalat_ngaplut02

Lũ lụt về Đà Lạt chìm sâu
Thành phố mù sương nước phủ đầu
Ngàn thông kỷ niệm nuôi thảo khấu
Tiếng thác Cam Ly đổ thêm sầu
Bê tông kết cấu quy hoạch ẩu
Biển nước sau mưa lớn không lâu
Chặt phá rừng đầu nguồn bất hậu
Gây bao hiểm họa đáng lo âu
Nước mắt cao nguyên ai cảm thấu
Hồn xưa phố núi biết tìm đâu
....

ngaplut_lamdong

Trần Thị Tuyết Nhung