....Dân ghét....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1025

...Ghét lũ tay sai học làm sang
Khắp nơi dân đói khổ kinh hoàng
Lừa đảo cướp dân từng lô đất
Nhục hèn lo sợ trước ngoại bang...

Ghét lũ quan đần thói ngược ngang
Đỉẻng độc tài ích kỷ tham gian
Lo tóm thâu quyền tiền bạo lực
Hại dân phá quốc thể tan hoang

Ghét lũ tay sai học làm sang
Khắp nơi dân đói khổ kinh hoàng
Lừa đảo cướp dân từng lô đất
Nhục hèn lo sợ trước ngoại bang

Ghét lũ hán nô giống thú hoang
Hành đau thương bức tử xóm làng
Nhồi sọ toàn giáo điều lạc hậu
Đọa đày cả dân tộc điêu tàn
....

Dân chẳng sợ nguy chẳng quy hàng
Nguyện vì Nhân Nghĩa chống tham quan
Lễ Trí Tín soi xuyên bão lửa
Bi hùng Cầu Đất Nước bình an

doanhnhan_batdongsan_vn

Trần Thị Tuyết Nhung