....Anh lớn....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1266

...Anh lớn có số cao sang
Được tụ về chốn địa đàng
Chưa kịp ra Tòa nghị án
Thật là mưu sâu hảo hán
Cứu các đỉẻng chí an toàn...

tranbacha05_nguyentandung

Anh lớn đang sống vẻ vang
Là người "tử tế" hiên ngang
Hơn cả giang hồ cộm cán
Dưới một và trên muôn vạn
Là sếp BIDV ngân hàng
Bí thư đỉẻng ác thâm gian

Anh lớn đang sống huy hoàng
Nắm nguồn đô la tiền vàng
Chi vay khống ma dự án
Bao nhiêu người được hộ mạng
Ông nọ bà kia xếp hàng

Anh lớn hống hách làm tàng
Đã từng nổi tiếng to làng
Bỗng đâu như cá mắc cạn
Dồn dập oan gia vận hạn
Bị giam 7 tháng gian nan

Anh lớn bị bắt chẳng oan
Vì các hoạt động liên quan
Vi phạm qui định của đỉẻng
Lạm dụng chiếm đoạt tài sản
Phải chịu tội thế thượng quan

Anh lớn có số cao sang
Được tụ về chốn địa đàng
Chưa kịp ra Tòa nghị án
Thật là mưu sâu hảo hán
Cứu các đỉẻng chí an toàn

Ôi! Quả thật là ngao ngán
Em chả tin!

Trần Thị Tuyết Nhung