....Bot thòng lọng....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 770

...Thêm 34 BOT mặt dày trung tâm
Tính chuyện bóp cổ âm thầm
Vét vơ vặt sạch thật thâm mới tài..

bot_thonglong

Muốn tránh ùn tắc giao thông
Đề xuất gài cắm BOT thòng lọng nha
Xiết họng dân tiền lòi ra
Mở cổng thu phí gần xa thiệt tài
Bộ mặt Thành phố mai này
Thêm 34 BOT mặt dày trung tâm
Tính chuyện bóp cổ âm thầm
Vét vơ vặt sạch thật thâm mới tài
Sáng kiến bòn rút sâu cay
Mặc dân tối mắt đầu quay thất thần
Xuống Hố Cả Nước tham đần
Thế giới cạch mặt nợ nần khắp nơi
Xù Hết Chủ Nợ cầm hơi
Đặt BOT thòng lọng móc moi tận cùng

Trần Thị Tuyết Nhung