....Đội Lu....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1373

...Đói nghèo tát nước chổng khu
Bỗng Xuân nức tiếng đồn - Lu mắc cười
Cấp cao não giống đười ươi
Óc đỉẻng có phải là người hay không...

phanthihongxxuan

Một đêm Lu nổi như cồn
Toàn dân nhốn nháo hết hồn vì Lu
Lon - Lu chẳng biết ai ngu
Bần cùng khổ bởi đỉẻng mù mà ra
Trời mưa nước ngập chẳng tha
Loi ngoi dân khổ - cả nhà đỉẻng chưa

Đường ngập là tại trời mưa
Mua Lu hứng nước cho vừa ý Xuân
Thủy tinh dâng nước tưng bừng
Sơn tinh hưởng sái thầm mừng nhờ Lu
Đói nghèo tát nước chổng khu
Bỗng Xuân nức tiếng đồn - Lu mắc cười

Cấp cao não giống đười ươi
Óc đỉẻng có phải là người hay không
Thảo luận chống ngập lòng vòng
10 ngàn tỉ trốn trong phòng của ai
Hội họp phát biểu cả ngày
Công khai rõ mặt một bày đội Lu

tudai_dinhan

Trần Thị Tuyết Nhung