Gửi đám luận viên (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 1927

Đám này xưa nay hay chọc phá.
Lời lẽ thô tục, đầu thấp kém.
Nhắm mắt nghe theo lời đảng dạy.
Nguyện theo chân đảng vì u mê.

hoi_codo02

Một đám ô tạp cuồng tín đảng.
Gây rối, đập phá giữa đô thành.
Người đi tranh đấu đòi công lý.
Bọn bay đến đó chọc phá chơi.

Một đám cô hồn, tư tuởng thấp.
Lại bị nhồi sọ đã quá lâu.
Chủ nghĩa mác-Lê, Hồ tư tưởng.
Thế giới vứt bỏ đã từ lâu.

Đám này xưa nay hay chọc phá.
Lời lẽ thô tục, đầu thấp kém.
Nhắm mắt nghe theo lời đảng dạy.
Nguyện theo chân đảng vì u mê.

Hãy tỉnh lại đi bọn bay ơi.
Đừng làm những trò thêm tội lỗi.
Có rảnh về nhà hỏi cha mẹ.
Con làm việc đó đúng hay sai.

Hoa Mai Nguyen
28/10/2015