....Chuyện Ngân....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 892

”...Nàng làm gì đất nước Ngân ơi!
Nhớ đừng để dân phải chết toi
Vì đỉẻng Hán gian mà cởi mở
Còn gì để bán nữa Ngân ơi..”

nguyenthikimngan06

Nàng thật giỏi lắm đó Ngân ơi
Đem tai tiếng gieo rắc muôn nơi
Nhục mặt trên khắp toàn thế giới
Đại diện xứ Lừa mà chịu chơi

Thiên đường chủ nghĩa rách tả tơi
Nợ công lo trả chẳng còn hơi
Mà nàng siêng năng mặc áo mới
Chăm chút cho nổi dáng lả lơi

Nàng như con vẹt thích ngắm trời
Lạc hậu bần cùng thích nhởn nhơ
Công dung ngôn hạnh không cần với
Chỉ lo lòe loẹt kiểu dở hơi

Khen nàng giỏi chuyện cũng đã rồi
Vặt sạch lông dân chẳng thảnh thơi
Nàng ăn tàn hại không mắc cỡ
Đợ dân bán nước chắc hết thời

Nàng làm gì đất nước Ngân ơi!
Tiền dân đóng thuế chỉ biết xơi
Vì đỉẻng Hán gian mà đi tới
Bán đất sạch nước rồi Ngân ơi!

Nàng làm gì đất nước Ngân ơi!
Nhớ đừng để dân phải chết toi
Vì đỉẻng Hán gian mà cởi mở
Còn gì để bán nữa Ngân ơi
....

Trần Thị Tuyết Nhung