Thờ ngoại bang, bản chất phường vong bản (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1765

“…Liên Xô là một mẫu nhà nước được chứng minh là hoàn toàn thất bại rồi mà còn thờ kính và xem nó là "ngọn đuốc soi đường" là sao? Ngọn đuốc đó đã tắt từ năm 1991 thì soi cái gì nữa mà thờ phụng nó?...”

tapcanbinh_nguyenphutrong05

Sau 1.000 năm thoát khỏi Bắc thuộc thì hôm nay nguy cơ mất nước cứ treo lơ lửng trên đầu dân tộc này. Còn chính quyền vong bản chỉ biết thờ ngoại bang xem thường dân tộc thì dân tộc này không bao giờ yên

Hoàng Đế là bậc chí tôn trong một nước, nhưng nước này là nước lớn. Tầm ảnh hưởng của hoàng đế vượt ra ngoài biên giới quốc gia, có thể điều khiển hoặc ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác. Còn Vua là là từ dùng cho bậc chí tôn của nước nhỏ. Ông ta chỉ bậc quyền lực tối cao bên trong biên giới.

Thông thường Hoàng Đế gắn liền với sự thâu tóm và chinh phạt để đặt ách cai trị trực tiếp hay gián tiếp lên quốc gia nhỏ hơn. Cho nên những ông vua của Tàu thường được gọi là Hoàng Đế Trung Hoa là vậy.

Sau này, không còn hệ thống chính trị quân chủ chuyên chế nữa, thay vào đó là chính trị cộng hoà hoặc quân chủ lập hiến. Người nắm quyền lực lớn nhất trong một nước có tính nhiệm kỳ nên không còn danh xưng Hoàng Đế nữa. Nhưng xét trên bình diện quốc tế thì vẫn còn đó những quốc gia đi xâm lăng chiếm đóng hay bằng uy lực kinh tế - quân sự để lôi kéo bè cánh về chung tụ do mình làm chủ thì quốc gia đó được gọi là Đế quốc.

Như vậy sau Đệ nhị Thế chiến, trật tự thế giới chia lại với 2 phe đối nghịch. Phía tự do do Mỹ đứng đầu lôi kéo các nước Tây Âu và các nước tự do lớn nhỏ trên các châu lục khác về chung tụ với mình. Như vậy Mỹ là một đế quốc là hoàn toàn đúng. Phía bên kia thì Liên Xô cũng lôi kéo các nước Đông Âu và các nước XHCN lân bang về đứng chung tụ với trật tự chủ tế rất rõ ràng trong Quốc tế 3 với Liên Xô là chủ soái. Như vậy Liên Xô là một Đế quốc trong khối CS.

Liên Xô sụp đổ là tự trong nội tại nó chứ chẳng phải thế lực bên ngoài nào xúi. Như cây rừng, người ta phải cho không gian phía trên các cây để nó tự do lấy ánh nắng quan hợp để phát triển chứ? Nếu đem cây rừng mà trồng trong một phòng kín thiếu ánh sáng, không có không gian bên trên thì làm sao nó lớn nổi? Chắc chắn cây như vậy sẽ sống vật vờ một thời gian rồi đổ bệnh mà chết. Tương tự vậy trong xã hội CS, mọi thứ tư tưởng khác Mác Lê đều bị bức hại cấm đoán. Toàn xã hội nhốt trong cái hộp Mác Lê nên không chóng thì chày nó cũng phải chết. Cho nên Liên Xô phải chết là điều tất yếu.

Một đế quốc gây ảnh hưởng bằng nô dịch tư tưởng độc hại phi dân tộc thì nó không bền. Vai trò chủ soái trong cuộc chơi phe nhóm cũng mất luôn. Vì sao? Vì tư tưởng phi dân tộc thì bị chính nhân dân tại các quốc gia đó luôn nuôi tư tưởng xoá bỏ nó cho dân tộc họ phát triển. Ngay trong nội tại của Đế quốc Liên Xô cũng không thoát khỏi vấn đề đó. Nó như là cơn bệnh trong thời gian ủ bệnh, nó sẽ âm ỉ lớn dần đến thời điểm phát tác và tự khụy ngã, cho dù đó là một Đế quốc hùng mạnh.

Vậy thì người dân Việt chúng ta có thấy tính phi dân tộc của ĐCS không? Cụ thể đó là những hành động nào? Đó là nó thờ 16 chữ vàng 4 tốt của kẻ thù trao tặng chứ không quan tâm đến lớp lớp đồng bào đánh bắt xa bờ phải bỏ mạng trên biển. Đó là thà nó để tang ông tây già bên Cuba cách đến nửa vòng trái đất chứ nó không dành cho hàng trăm mạng dân chết vì lũ cuốn. Nó thà mang 5.000 tấn gạo đi cho anh em XHCN của nó chứ nó nhất quyết không cứu đói cho đồng bào vv..., và còn rất nhiều trường hợp khác nữa.

Những người anh em XHCN của nó trước kia bên Đông Âu cũng phi dân tộc như nó vậy. Năm 1956 tại Hungary, người dân biểu tình chống đường lối tàn bạo kiểu chủ nghĩa Stalin. Chính quyền này "nhờ" Hồng Quân Liên Xô đàn áp đẫm máu đồng mình.

Nói thật, hằng năm vào đầu tháng 11 ĐCS tổ chức kỷ niệm ngày "Cách Mạng Tháng Mười Nga" cũng là một hành động vong bản phi dân tộc. Nếu có tính dân tộc thì chẳng ai đi thờ phụng một sự kiện lịch sử của ngoại bang cả. Ngày đó ông Lê Nin lập nên, mà ông Lê Nin ổng chỉ làm cho nước Nga của ổng. Vậy nếu có thờ thì để dân Nga thờ chứ sao người da vàng mũi tẹt tận bên trời Đông cũng khấu đầu vái lạy ông Tây đó là sao? Vả lại, Liên Xô là một mẫu nhà nước được chứng minh là hoàn toàn thất bại rồi mà còn thờ kính và xem nó là "ngọn đuốc soi đường" là sao? Ngọn đuốc đó đã tắt từ năm 1991 thì soi cái gì nữa mà thờ phụng nó? Bên kia đại dương, nước Mỹ là cả bóng đèn cao áp sao không theo mà đi theo ngọn đuốc đã tắt?

Các Mác nghĩ ra mục tiêu hoang tưởng, Lê Nin nghĩ ra con đường bạo lực cách mạng để trộn lại ra chủ thuyết Mác Lê. Nó thật kinh khủng. Mỗi dân tộc bị tròng lên chủ thuyết này thì đó là đại họa. CS vong bản sẵn sàng dùng nhân mạng đồng bào, sự khốn cùng của dân tộc để theo đuổi mục đích mà chủ thuyết này vẽ ra. Giá phải trả đắt vô cùng, máu phải đổ thành sông, thây chất thành núi, lớp lớp thế hệ sống trong bần cùng cũng chỉ để theo đuổi một mục tiêu hoang đường. Và nguy hiểm nhất là chính quyền CSVN cứ tự nhận mình nhược tiểu "địch mạnh ta yếu" nên cứ khom lưng cúi đầu trước chính quyền CS đàn anh và bỏ quên dân tộc.

Sau 1.000 năm thoát khỏi Bắc thuộc thì hôm nay nguy cơ mất nước cứ treo lơ lửng trên đầu dân tộc này. Còn chính quyền vong bản chỉ biết thờ ngoại bang xem thường dân tộc thì dân tộc này không bao giờ yên. Nếu không thức tỉnh để đuổi cổ nó khỏi vũ đài chính trị quốc nội thì sẽ có ngày mất nước.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/LeXuanDieu47