Phát hiện tài liệu bán nước: cựu thủ tướng VC Phạm Văn Đồng mời chuyên gia Trung Cộng vẽ bản đồ (VietBF)

Lượt xem: 732

”...Không ngờ ông cựu thủ tướng Việt Cộng đã mời chuyên gia Trung Cộng sang Việt Nam vẽ bản đồ...”

chuyengia_trungcong00

Không ngờ ông cựu thủ tướng Việt Cộng đã mời chuyên gia Trung Cộng sang Việt Nam vẽ bản đồ. Thảo nào chuyên gia này vẽ Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc thì cũng không có gì là lạ. Sau Công hàm ‘bán nước’, Phạm văn Đồng ký năm 1958, năm 1960 CSVN mời chuyên gia Trung Cộng sang vẽ bản đồ VN.

chuyengia_trungcong01

VietBF

Nguồn: vietbf.com/forum/showthread.php?s=aac1b9f0631e9c5093e1c2c6037f234b&t=1248322