Chuột bạch (Đặng Xương Hùng)

Lượt xem: 2441

”...Lẽ nào chúng ta chịu kiếp chuột bạch đã gần hết đời chúng ta, mà chúng ta lại dễ dàng để chúng tiếp tục lấy đời con cháu chúng ta ra làm chuột bạch?...”

chuot_bach

Đã đến lúc toàn dân Việt Nam phải nhận thức được ra rằng: chúng ta đã và đang làm chuột bạch cho những cuộc thử nghiệm điên rồ của giới ăn trên ngồi trốc thuộc đảng cộng sản Việt Nam, từ công cuộc tiến lên chủ nghĩa xã hội, cho tới những cải cách giáo dục hiện nay.

Do không phải do dân bầu cử mà ra, nên tất cả bọn chúng không phải chịu bất cứ một áp lực nào của người dân, chúng đã dễ dàng dùng người dân trong những trò thí điểm, thực nghiệm vì lợi ích của chính họ hoặc của đảng cộng sản Việt Nam.

Giới hạn của con người là một đời người. Lẽ nào chúng ta chịu kiếp chuột bạch đã gần hết đời chúng ta, mà chúng ta lại dễ dàng để chúng tiếp tục lấy đời con cháu chúng ta ra làm chuột bạch?

Đừng tranh cãi với họ nữa. Hãy phá tan đi nỗi sợ hãi để đứng lên hành động: phản đối - bất tuân dân sự, cao hơn là đứng lên lật đổ gốc rễ của mọi vấn đề.

Không thầy đố mày làm nên!

Nhưng khi thầy đã đổ đốn, thì không trò đố mày dạy ai.

Khi không còn chuột bạch nữa thì những Bùi Hiền, Hồ Ngọc Đại cũng chả múa may quay cuồng được gì. (10/9/2018)

NGƯỜI TÀI VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU ?

Đất nước không có người hiền tài thì không có thể hưng thịnh. Đã nói được như thế rồi mà không nhận thức được ra rằng: đất nước không hưng thịnh là do không có hiền tài hoặc họ không được sử dụng hoặc họ còn đang ngồi tù.

dan_oan02

Đặng Xương Hùng

Nguồn: facebook.com/search/top/?q=Dang%20Xuong%20Hung%20Chu%E1%BB%99t%20b%E1%BA%