Những kẻ trộm chính trị (Huỳnh Tâm)

Lượt xem: 888

”...Và sự khác biệt lớn khác, mà không phải là ít nhất, là kẻ trộm bình thường bị săn đuổi bởi cảnh sát, trong khi tên trộm chính trị thường được bảo vệ bởi đoàn xe cảnh sát...”

ketrom_chinhtri

Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp hai loại kẻ trộm:

Kẻ trộm thông thường: Đó là kẻ trộm tiền của bạn, ví, đồng hồ, điện thoại, cướp vợ, cướp chồng của bạn, v.v.

Kẻ trộm chính trị: Đó là kẻ đánh cắp tương lai của bạn, ước mơ, kiến thức, lương, giáo dục, sức khỏe, sức mạnh, nụ cười của bạn, v.v.

Một sự khác biệt lớn giữa hai loại kẻ trộm này là kẻ trộm thông thường chọn bạn để ăn cắp tài sản của bạn, trong khi kẻ trộm chính trị, bạn là người chọn anh ta để đánh cắp bạn.

Và sự khác biệt lớn khác, mà không phải là ít nhất, là kẻ trộm bình thường bị săn đuổi bởi cảnh sát, trong khi tên trộm chính trị thường được bảo vệ bởi đoàn xe cảnh sát.

Chúng ta cẩn thận trước khi chọn người có 3 giai đoạn:

- Thứ nhất Quần chúng. Không phân biệt mọi giới tính và mọi giai cấp xã hội.

- Thứ hai Thành viên. Đào tạo thành viên và khám phá tài năng.

- Thứ ba Lãnh đạo. Thành viên xuất sắc mọi khả năng, kiến thức, bản lĩnh, lương thiện và đạo đức.

Tất cả ba tiêu chuẩn thành viên này tự nó sàng lọc một cách tự nhiên, còn lại tinh túy nhất định không thể nào như kẻ trộm chính trị, bởi tổ chức của chúng ta sống còn nhờ phục vụ nhân sinh không vì mình, đây là con đường phía trước chúng ta đang đi về hướng tương lai.

Huỳnh Tâm