Ba tôi - Người cải tạo...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 847

”...Giờ thì không còn gì là
Cuộc đời không thể vượt qua
Đám con nheo nhóc đói khát
Đã thành tài có mặt khắp nơi xa..”

tu_caitao_197503

Cải tạo - Một bản án tù đày
Không ai biết trước
Số phận dập vùi đổi thay
Lột trần tất cả nghiệt cay
Chỉ sau khi sống sót trở về
Xác thân rả rệu đau bịnh
Quần áo tả tơi chùm đụp
Đứng trước một nơi
Gọi là nhà mà không phải là nhà
Chỉ hao hao giống cái chuồng gà
Một lần nữa sau bao lần
Thập tử nhất sanh
Còn nước mắt
Còn kịp khóc mừng
Ôm chặt mười đứa con côi cút
Thương cho thân mẹ
Còn giữ được bầy con
Ngơ ngác no đói
Giữa thời lừa đảo
Không còn có thể tả bằng lời
May mắn mạng sống còn sức sống
Và một vòng tái sanh lập lại
....
Giờ thì không còn gì là
Cuộc đời không thể vượt qua
Đám con nheo nhóc đói khát
Đã thành tài có mặt khắp nơi xa
....
Cám ơn Ba - Người Tù Cải tạo

tu_caitao_197504

Trần Thị Tuyết Nhung