Thông tin về TNLT Anh Hùng (Nguyễn Bình)

Lượt xem: 319

”...Lê Anh Hùng cũng cảm ơn tất cả các tổ chức, hội nhóm, đoàn thể và các anh chị em đã quan tâm lên tiếng, giúp đỡ Lê Anh Hùng và gia đình trong suốt thời gian Hùng ở tù đến nay. Lê Anh Hùng vẫn kiên định và vững vàng trong cuộc đấu tranh của mình...”

leanhhung00

Nhận được thông báo của công an về việc Lê Anh Hùng đã có kết luận giám định bị tâm thần (tạm đình chỉ vụ án), nay đã chuyển tới bệnh viên Tâm thần Trung ương I, Thường Tín để điều trị, chúng tôi đã đi cùng với mẹ Lê Anh Hùng là bác Niêm tới bệnh viện để thăm gặp. Mặc dù là bệnh viện điều trị, nhưng chỉ có mẹ và em trai Lê Anh Hùng được thăm gặp. Sau thời gian thăm gặp khoảng hơn nửa tiếng, bác Niêm đã cho chúng tôi biết về tình trạng của Lê Anh Hùng như sau:

Lê Anh Hùng gầy, yếu, dáng phờ phạc. Hùng nói, lần đầu bị cưỡng bức đi khám tâm thần tháng 10/2018, Hùng đã tuyệt thực để phản đổi. Nhưng họ đã cho người đè ra, truyền thức ăn qua đường mũi, miệng đến chảy cả máu. Nên việc tuyệt thực phản đối của Hùng không thành công. Lần thứ hai, Viện Kiểm sát yêu cầu giám định lại, từ 01/4 đến 22/4 và sau đó đã đưa trở lại bệnh viện để cưỡng bức điều trị tâm thần vào ngày 07/4 vừa qua. Hiện nay, Lê Anh Hùng bị cưỡng bức tiêm thuốc điều trị tâm thần.

Lê Anh Hùng nhờ mẹ (bác Niêm) nói với tất cả anh chị em tranh đấu giúp để chấm dứt tình trạng cưỡng bức điều trị tâm thần. Vì người bình thường bị bắt tiêm thuốc và uống thuốc tâm thần sẽ bị hủy hoại sức khỏe và sự minh mẫn.

Lê Anh Hùng cũng cảm ơn tất cả các tổ chức, hội nhóm, đoàn thể và các anh chị em đã quan tâm lên tiếng, giúp đỡ Lê Anh Hùng và gia đình trong suốt thời gian Hùng ở tù đến nay. Lê Anh Hùng vẫn kiên định và vững vàng trong cuộc đấu tranh của mình.

Vậy xin trân trọng thông báo tình hình của Lê Anh Hùng tới quý vị, kính mong sự quan tâm của tất cả anh chị em và dư luận.

Nguyễn Vũ Bình

Nguồn:facebook.com/binh.tran.73700?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD2aLSoq1l8-aDKL2nc-SBE4vx-I9EV50wpvTA4CpcmD5Jphy1ThbsVL77yhnyS5tXXsFeQg0-oGZIZ&hc_ref=ARRFU20fLW9JG-HwDLAPG5cyLXFXYRkO1tqF4TI6b_cjZwCRqh-A9biRYmk3OEoOKj8