Cái đây??? (Lê Thị Thanh Bình)

Lượt xem: 1915

”...Dân mình vì quá sùng bái HCM, nên họ làm thế, dân VN nghĩ nước mắm Chinsu được pha từ nước ướp xác chết của Cụ đã mấy chục năm... sẽ "đặc biệt" hơn, sẽ "lên tiên" luôn...”

nuocmam_chinsu

Mình nhìn bức ảnh này mà cười mãi, cười đến đau cả bụng...

Trời ơi là trời!

Nước mắm Chinsu của Massan - Công ty được cho là của chủ người TQ (có lẽ bắt tay với đám lãnh đạo VN?), nên mặc dù "sản xuất" bằng cách lấy hóa chất nhập từ TQ về (có hàm lượng độc tố trong đó) pha với nước lã thành "sản phẩm đặc biệt", rồi đưa vào các siêu thị(có lẽ cũng của đám quan chức?) để đầu độc dân VN CÓ́ CHỦ ĐÍCH bao năm qua mà không hề̀ bị kiểm tra chất lượng sản phẩm và qui trình sản xuất xem có phải là nước mắm thật không?

Sau vụ Massan vì quá THAM, muốn thao túng toàn bộ thị trường VN, để "giết cho trọn gói"? Nên chúng định "ra qui chế" hòng bóp chết ngành nước mắm truyền thống của VN. Lúc đó dân mình mới tá hỏa đã bị cho ăn hóa chất độc vào người bao lâu nay mà không ai biết.

Sự sợ hãi và lòng căm thù bọn khốn nạn lan truyền nhanh như điện giật.. thế là Chinsu ế chỏng, bán chẳng ai mua, vứt đi thì ...lỗ.

Một siêu thị đã nghĩ ra kế DỤ DÂN kiểu "siêu đẳng" là xếp các thùng nước mắm có độc tố Chinsu này thành hình lăng HCM và phía trên hình cái lăng này cũng ghi rõ "Chủ tịch HCM".

Tôi nhìn thấy là phá lên cười thật đã... Rồi khi bình tâm lại, chợt thấy họ thâm thật đấy. Dân mình vì quá sùng bái HCM, nên họ làm thế, dân VN nghĩ nước mắm Chinsu được pha từ nước ướp xác chết của Cụ đã mấy chục năm... sẽ "đặc biệt" hơn, sẽ "lên tiên" luôn, nên có lẽ sẽ tranh nhau mua về coi như "nước Thánh" để "trị vong" chăng?

Hahahahaha ....cười đau cả bụng!

Không biết linh hồn của Cụ mà nhìn thấy sẽ thế́ nào nhỉ?

Đúng là "siêu đẳng"!

20.04.2019
Thanh Bình

Nguồn:

https://www.facebook.com/th.binh?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBp8CoW1l7v9w6-29aDAB1RNA9SuHP_lAzJiuBXzx08vdUeINiIxc9QeocH1MfXBDbLtTD7oYOCeIrE&hc_ref=ART1bk2HtTFAQDDIXIOJNrJWSDiNSgjQLHunRe7qnDEvvk4JLwcpHmuh5e6Qwt3wNu0&fref=nf