....Khi....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 536

...Khi đây là người dân ủy nhiệm
Hiện hình lộ mặt điếm lưu manh
Ngu si bán nước tan tành
Đào tan Mả Tổ còn hành hạ dân...

banmat_hamtai01

Khi gặp giống người này trên phố
Mắc cỡ vô cùng cố nén đau
Lũ gian ác độc giống nhau
Sói đội lốt người đầu trâu mặt ngựa

Khi ai nói đây là Người Việt
Căm hận sôi gan biết máu rơi
Nhìn thấy dân đói tả tơi
Nỡ biến cả nước sống đời nô lệ

Khi vẫn cười hả hê trí trá
Sao thấu nỗi đau cả quê hương
Nhục hờn oan trái nhiễu nhương
Màn trời chiếu đất thê lương khắp trời

Khi đây là người dân ủy nhiệm
Hiện hình lộ mặt điếm lưu manh
Ngu si bán nước tan tành
Đào tan Mả Tổ còn hành hạ dân
....

Trần Thị Tuyết Nhung