....Thương tiếc....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 766

Thương tiếc mãi thiên thu mòn mỏi
Xác anh tan đá sỏi u buồn
Gian nguy thử thách quay cuồng
Địa linh nhân kiệt cội nguồn tử sinh

thuongtiec03

Thương tiếc mãi thiên thu vời vợi
Chẳng màng chi danh lợi tầm thường
Mặc đời đen trắng nhiễu nhương
Nguyện lòng anh giữ quê hương an bình

Thương tiếc mãi thiên thu lưu lại
Về nơi xa tự tại chan hòa
Ơn anh bảo vệ nước nhà
Chí trai thời loạn can qua sá gì

Thương tiếc mãi thiên thu mòn mỏi
Xác anh tan đá sỏi u buồn
Gian nguy thử thách quay cuồng
Địa linh nhân kiệt cội nguồn tử sinh
....

Trần Thị Tuyết Nhung