....Tàn canh....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 969

”...Cố bấm huyệt Kim Cang trấn thủ
Mà sao vận cái vẫn hao xu
Oan gia nghiệp chướng tìm chính chủ
Hộ niệm hơi ca hát bài trù...”

tan_canh

Biết chắc tàn canh đời "Phóng Trụ"
Thâm hèn thích lập ghế Đặc Khu
Khắp nước gọi danh xưng Cả Lú
Tham quyền nên có mắt như mù
Nhất Thể hóa chung hai chức vụ
Quyền uy thu gọn chẳng ai hù
Đào tận gốc cường hào trí phú
Phá nơi thờ Phật Chúa hoang vu
Máu nhuộm sông quê mùi cầm thú
Tang thương địa chủ bị vạ vu
Mộ chí khói nhang sao mới đủ
Đưa hồn xin tội bớt căm thù
Cố bấm huyệt Kim Cang trấn thủ
Mà sao vận cái vẫn hao xu
Oan gia nghiệp chướng tìm chính chủ
Hộ niệm hơi ca hát bài trù
....

Trần Thị Tuyết Nhung