....Đau....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 345

...Máu đỏ da vàng sao tơi tả
Bầm hư khúc ruột thật oái oăm
Đất Mẹ đau thương oằn vật vã...

30_4_1975_13

Tháng Tư kẻ thắng cười gian trá
Cay đắng người thua khóc lặng thầm
Vùi dập tang thương đời nghiệt ngã
Biệt ly vận nước lụy hờn căm
Gió lạ xứ xa nuôi chí cả
Đau lòng trăn trở mối tình thâm
Máu đỏ da vàng sao tơi tả
Bầm hư khúc ruột thật oái oăm
Đất Mẹ đau thương oằn vật vã
Cầu mong Quốc Tổ sống ngàn năm
....

Trần Thị Tuyết Nhung