....Dân cần chánh đạo...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1058

...Đưa người khốn khó vào tròng
Moi tiền giải nghiệp lòng vòng chủ mưu
Cuồng nộ hăm dọa ác ngu
Truyền bá mê tín rối mù dị đoan..

truyendao_acma02

U mê trên khắp quê hương
Cò mồi khuyến khích cúng dường nuôi sư
Tâm linh tham nhũng nát nhừ
Chiêu trò trục lợi tiêu trừ chúng sinh
Trục vong giải hạn linh đình
Tiền kiếp tạo nghiệp lập trình oan gia
Công khai truyền đạo ác ma
Tham lam vô độ tu tà bất minh
Ngoại cảm lừa đảo trá hình
Bạc tiền xôi thịt âm binh độc mồm
Buôn thần bán thánh sớm hôm
Cầu siêu trục lợi cướp cơm dân nghèo
Nợ nần bịnh tật eo sèo
Lòng tin cạn kiệt tin theo chùa chiềng
Đêm ngày cúng bái khùng điên
Dụ dỗ công đức triền miên âm trì
Coi pháp luật chẳng ra gì
"Oan gia trái chủ" tức thì "thỉnh vong"
Đưa người khốn khó vào tròng
Moi tiền giải nghiệp lòng vòng chủ mưu
Cuồng nộ hăm dọa ác ngu
Truyền bá mê tín rối mù dị đoan
Tà giáo ngự trị tràn lan
Gieo rắc phẫn uất vô vàn tổn thương
Dân cần Chánh Pháp soi đường
Dân cần Chánh Đạo vô thường vô vi

....

truyendao_acma03

Trần Thị Tuyết Nhung