....Cộng sán....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 824

...Lòi ra một đống Cộng Sán mén
Thích sống dai lâu dài tòn ten
Mọi rợ rú rừng theo gương đỉẻng
Từ xa xưa đã chẳng bõ bèn...

san_gao03

Ở bẩn ăn dơ quen rồi hén
Nên không nhiễm sán thật đó nghen
Óc sán mặt giun đâu cần thẹn
Quanh co bưng bít quá đớn hèn
Chờ nấu chín vừa xong là chén
Sán dài vơ nuốt mới đáng khen
Ăn sán tốt nên quên mắc nghẹn
Ký sinh lên hết nấc bon chen
Thề không uổng mấy đời vun vén
Chức trọng cao quyền nói nhập nhèng
Tưởng lếu láo lập lờ trơ trẽn
Che nhau mau qua bức xúc quèn
Đặc sản Sán tuyệt chiêu hứa hẹn
Mùi thơm hòa hợp với hương men
Đầu to sao giống như cái kén
Óc chứa Sán rồi quá ngon nhen
Lòi ra một đống Cộng Sán mén
Thích sống dai lâu dài tòn ten
Mọi rợ rú rừng theo gương đỉẻng
Từ xa xưa đã chẳng bõ bèn
....

san_gao_nguyenthanhphong

san_gao01

Trần Thị Tuyết Nhung