....Cái mông học trò....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1394

...Rờ mông vỗ mông không dâm
Chỉ "xứ giãy chết" mới nhầm kiện la...

mong_hoctro01

Cái mông dùng để làm gì
Luật pháp chưa rõ hành vi sờ vào
Pháp y khẳng định không đau
Bộ phận nhạy cảm hích nhau ngấm ngầm
Rờ mông vỗ mông không dâm
Chỉ "xứ giãy chết" mới nhầm kiện la
Hoàn toàn khác với xứ ta
Mông để ai thích mở đà tiến thân
Mông đẹp được phép nhìn gần
Lại còn có thể nhiều lần xuýt xoa
Đừng chờ kết quả điều tra
Không mông dễ bị qui là bại phong
Được ngoáy rờ sờ vỗ mông
Miễn là trong sáng từ lòng tới "xxxx"
....

Trần Thị Tuyết Nhung

mong_hoctro02

mong_hoctro03

mong_hoctro04