....Cái chân thứ ba....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1322

...Cái chân thứ ba chắc bị rầu
"Chim bay - cò bay" vướng móc câu
Bí bách đường cùng bầy thảo khấu
Đùm đàn rửng mỡ bám đuôi Tàu...

caichan_thuba

Cái chân thứ ba trốn đi đâu
Trái phải giữa giờ thể dục mau
Hí thọt - hí thọt không nhảy ẩu
Xong bài hề hài máu thông đầu

Cái chân thứ ba cạn hay sâu
Nhún nhảy loi choi ngoáy cũng lâu
Nhộn nhịp lắc lư trên sân khấu
Từ từ lòi mẻ lũ nhặng bâu

Cái chân thứ ba tiền hay hậu
Cấu tạo cùng tên một bộ sậu
"Vĩ mô" ba chân trò hải cẩu
Chân lạc tay khua động như trâu

Cái chân thứ ba chắc bị rầu
"Chim bay - cò bay" vướng móc câu
Bí bách đường cùng bầy thảo khấu
Đùm đàn rửng mỡ bám đuôi Tàu

....

Trần Thị Tuyết Nhung