....Cười nổi không ????.... (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1426

”..Trẻ con quần áo mỏng phông
Thức sớm lạnh rét lập vòng tiếp tân
Phải đón chính đứa hại dân
Dầm mưa phơi gió mặc thân đói nghèo..”

don_kimjongun

Chỉ cần đe dọa hòa bình
"Hột nhơn" vũ khí rình rình khoe ra
Cùng chung thế giới biết nha
Cờ sờ khúm núm ba hoa hết lòng
Trẻ con quần áo mỏng phông
Thức sớm lạnh rét lập vòng tiếp tân
Phải đón chính đứa hại dân
Dầm mưa phơi gió mặc thân đói nghèo
Cái bệnh hình thức nhạt phèo
Ý thức nảo trạng eo sèo ngu si
Lãnh đạo mà chẳng biết gì
Thần kinh khốn nạn thích đì học sinh
Ngẫm nghĩ đúng thật đáng khinh
Có nảo mà chẳng biết mình là ai
Thiếu nhi nối bước tương lai
Phải bị nhồi dọ công khai hoang đường
Vô bổ chen lấn ngoài đường
Nhân văn tự nguyện thiện lương chỗ nào
Lố nhố văn hóa đón chào
"Ủn" mà biết được hỏi sao không cười
Nhìn mặt chẳng thấy ai tươi
Trong tay một lũ che trời + ác ôn

Trần Thị Tuyết Nhung