....Án thời thượng cổ....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1483

”...Thuộc bài luật "ráp" ngáp "déo tai"
Trong đầu óc tối tăm biến thái
Lệch lạc tư duy chẳng ai xài
Ngồi ghế xử luật như củ khoai...”

 

thamphan_nguyenvanxuan01

Ngồi ghế Thẩm phán án trong tay
Miệng lưỡi thị phi đắng ác cay
Án ly hôn phát ngôn bừa bãi
Vừa ứng mấy lời giống quái thai

Ngồi ghế xử án để khoe tài
Khắm tai tiếng chửi miễn là oai
Trí tâm lạc hậu như "đó chái"
Năng lực tầm thường ngỡ sơ khai

Ngồi ghế "đại lớn" nên nói dai
Thuộc bài luật "ráp" ngáp "déo tai"
Trong đầu óc tối tăm biến thái
Lệch lạc tư duy chẳng ai xài

Ngồi ghế xử luật như củ khoai
Án sự thượng cổ phán theo Ngài
Xúc phạm giá trị thời đương đại
Yêu cầu lời xin lỗi + cút ngay

....

thamphan_nguyenvanxuan02

Trần Thị Tuyết Nhung