...Sông núi trên vai...hài! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1189

"..Sông núi trên vai" giấu mặt dày
Bán nước đợ dân sống lắc lay
Dân khổ dân khinh mau ngừng lại
Vận tàn kiếp mạt sắp tới ngày...”

songnui_trenvai01

"Sông núi trên vai" lắm bi hài
Mù đui câm điếc việc trái tai
Bút nô thơ điếm không dám cãi
Hèn ngục nhục ngu đã an bày

"Sông núi trên vai" sợ anh hai (Nga)
Hót theo anh ba (Tàu) sợ làm sai
Hán gian hán nô đồ bại hoại
Thao túng văn hóa phá tương lai

"Sông núi trên vai" miệng mắc quai
Tư duy bong bóng rủ nhau bay
Giặc đến nhà gà không tiếng gáy
Đày dân trả nợ có gì hay

"Sông núi trên vai" vác ăn mày
Mượn tiền thế giới đủ loại vay
Thơ ca chữ nghĩa nghe sợ hãi
Lòe loẹt bưng bô cứ như say

"Sông núi trên vai" bở hơi tai
Ngàn năm lưu danh dốt miệt mài
Cúi gập rúc đầu cầu van vái
Mong thiên đường chủ nghĩa sống dai

"Sông núi trên vai" giấu mặt dày
Bán nước đợ dân sống lắc lay
Dân khổ dân khinh mau ngừng lại
Vận tàn kiếp mạt sắp tới ngày

....

Trần Thị Tuyết Nhung