....Tại sao em phải chết...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1198

...Em phải chết em ơi em phải
Chết để công khai kiếp đau lòng
Thời đại nhiều Lý Thông ếch nhái
Nuôi án bao che tội chất chồng...

nu_sinh_bi_giet01

Em phải chết em ơi em phải
Chết cho Lý Thông tích lập công
Ngày Tết chỉ lo ăn ngủ ngáy
Trách nhiệm an dân vứt ngoài vòng
Bỏ mặc nỗi đau thương tuyệt vọng
Mẹ em lạy cầu cứu cộng đồng

Em phải chết em ơi em phải
Chết vì sức kiệt 3 ngày ròng
Đau đớn tột cùng vì phận gái
Bất lực chống chọi lũ thú ngông
Xác thân em tả tơi phơi phóng
Mạng em sống chết "báo" như không

Em phải chết em ơi em phải
Chết để công khai kiếp đau lòng
Thời đại nhiều Lý Thông ếch nhái
Nuôi án bao che tội chất chồng
Chẳng biết nhục chẳng ra thể thống
Cứ nhận tiền thưởng coi như xong
....

bonghong_trang_cho_duyen
Tưởng nhớ em Duyên

Trần Thị Tuyết Nhung