EU gửi thư cho giới hoạt động Việt Nam về EVFTA (Lê Công Định)

Lượt xem: 825

”...Sự kiện này có ý nghĩa như việc EU công nhận và khẳng định những nỗ lực của xã hội dân sự độc lập cũng như các nhà hoạt động vì nhân quyền-dân chủ cho Việt Nam. Đồng thời, nó cũng cho nhà nước Việt Nam thấy rằng đã đến lúc chính quyền không thể gạt bỏ xã hội dân sự khỏi tiến trình phát triển của đất nước, chứ đừng nói đến chuyện đàn áp và tiêu diệt họ...”

thu_eu_evfta00

thu_eu_evfta01

Hôm qua (12/2/2019), Văn phòng Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã gửi thư đến 17 tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam, phúc đáp lá thư ngày 18/1 của khối xã hội dân sự độc lập về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong mối liên hệ với Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Trong thư, đại diện của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh: “Các vấn đề nhân quyền vẫn liên tục được EU nêu ra với Việt Nam, kể cả ở cấp cao nhất. Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam tới đây cũng là một dịp để chúng tôi tiếp tục việc này, và sẽ đề cập đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam đối với quyền tự do biểu đạt, tự do hiệp hội, tự do tụ tập, tự do tôn giáo tín ngưỡng, và trường hợp của cá nhân những nhà hoạt động nhân quyền”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng cho biết nhà nước Việt Nam “đã nhiều lần nhắc lại cam kết thúc đẩy tiến bộ nhanh chóng” trong lĩnh vực liên quan đến quyền lao động, và “EU chắc chắn sẽ theo dõi sát sao bất kỳ diễn tiến nào trong lĩnh vực này”.

Cuối thư, Hội đồng châu Âu xác quyết việc họ ủng hộ các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tiếp tục nỗ lực đấu tranh để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong nước.

Lá thư của Văn phòng Chủ tịch Hội đồng châu Âu (cơ quan chính trị cao nhất EU) gửi cho 17 tổ chức xã hội dân sự độc lập, trong đó có Nhật Ký Yêu Nước, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, Hội Nhà báo Độc lập, Văn phòng Công lý và Hòa bình, Luật Khoa tạp chí.

Sự kiện này có ý nghĩa như việc EU công nhận và khẳng định những nỗ lực của xã hội dân sự độc lập cũng như các nhà hoạt động vì nhân quyền-dân chủ cho Việt Nam. Đồng thời, nó cũng cho nhà nước Việt Nam thấy rằng đã đến lúc chính quyền không thể gạt bỏ xã hội dân sự khỏi tiến trình phát triển của đất nước, chứ đừng nói đến chuyện đàn áp và tiêu diệt họ.

Lê Công Định

Nguồn: facebook.com/le.cogito.7/posts/999181770280275