...Toàn dân ơi tỉnh lại đi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1371

....Mở cửa mừng đón TRUMP vào
Là Ngày Dân quyết lập rào cách ly
Toàn Dân Ơi Tỉnh Lại Đi....!
Dập đầu đỉẻng xuống nhị tì cho mau...

khong_dackhu02

Tàu nô Phú Trọng cầm cương
Hàng loạt phản nhóm lên đường tắm ao
Làm mồi cho cá ăn khao
Quang, Thăng, Thành,..., có khác nhau đâu nà
Sao quên nợ nước thù nhà
Đồng tâm hiệp nhứt sức là vô biên
"Vì nghĩa lớn bỏ thù riêng"
Chung tay loại hết oan khiên nước nhà
Sứ mạng diệt đỉẻng cộng tà
Quốc gia Độc lập sơn hà ấm no
Xây đời Dân chủ Tự do
Thật sự chấm dứt nỗi lo nghèo nàn
Vững vàng Quốc thái Dân an
Tự hào Dân tộc chẳng can dựa Tàu
Mở cửa mừng đón TRUMP vào
Là Ngày Dân quyết lập rào cách ly
Toàn Dân Ơi Tỉnh Lại Đi....!
Dập đầu đỉẻng xuống nhị tì cho mau

Trần Thị Tuyết Nhung