....Lậm....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1213

”...Công danh tiến chức làm tàng
Miễn sao cướp được chẳng màng thiện lương
Gieo thêm tội chốn nhiễu nhương
Nghiệp kiếp tận mạt quê hương đọa đày...”

duong_bit_neo

Vì đức tin lắm giáo điều
Dẫn dắt tín ngưỡng lậm liều lung lay
Bày trò cúng giải hạn tai
Buôn thần bán thánh công khai cửa Chùa
Đạo tu giống chuyện vui đùa
Chực chờ hốt bạc bốn mùa quanh năm
Từ Mùng 1 tới ngày Rằm
Từ trăng sáng tới đêm nằm u mê
Đường đi bít hết nẻo về
Lú lẫn quanh quẩn bộn bề khói hương
Chạy theo lối sống tầm thường
Quì sụp khấn vái phố phường nhôn nhao
Bình an tĩnh tại đây sao
Tự do Dân chủ lộn nhào khắp nơi
Báng bổ toan tính Trời ơi
Chen lấn giẫm đạp lừa đời dối gian
Công danh tiến chức làm tàng
Miễn sao cướp được chẳng màng thiện lương
Gieo thêm tội chốn nhiễu nhương
Nghiệp kiếp tận mạt quê hương đọa đày

....

Trần Thị Tuyết Nhung