....Tết đâu....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1428

...Bức dân Ngày Tết Nguyên Đán
Tài sản niềm tin ly tán
Thế cô gặp ách giữa đàng
Chế độ gieo rắc kinh hoàng...

chuctet_lochung00

Tết nay khổ đói nào vừa
Đất nhà mất trắng cướp lừa chổng mông
Bất công oan ức chất chồng
Năm hết Tết đến lông bông màn trời
Chiếu đất rách nát giữa đời
Chắc là không có Tết rồi
Nước mắt chan cơm chẳng vơi
Căm hận nén tiếng thở than
43 năm sống kiếp nghèo nàn
Tay không binh khí chống bầy đàn vũ trang
Vườn Rau Lộc Hưng bị càn
Bởi nhóm ô hợp tương tàn
Xưng quyền độc tài độc đỉẻng
Quy chụp tội trạng lý ngang
Cưỡng chế tài sản dân oan
Nhà nước vô pháp tham gian
Bức dân Ngày Tết Nguyên Đán
Tài sản niềm tin ly tán
Thế cô gặp ách giữa đàng
Chế độ gieo rắc kinh hoàng
Rình rập sách nhiễu khốn nạn
Tang thương vô vàn thảm trạng
....
Chắc đỉẻng sắp TỚI ngày tàn!
....

Trần Thị Tuyết Nhung