Thư riêng của Trọng gửi giáo (Bùi Thanh Hiếu)

Lượt xem: 1185

“…Rút ra Trọng làm hàng, tự biên, tự diễn chỉ đạo báo chí đăng. Một ông TBT kiêm CTN mà làm chiêu trò lưu manh thế để ra vẻ có lễ nghi thì khốn nạn cho cái đất nước ông ta lãnh đạo…”

thu_nguyenphutrong_dangthiphuc
Thư riêng của Trọng gửi cô giáo Đặng Thị Phúc

Thư riêng của Trọng gửi cô giáo Trọng sao bọn phóng viên lại có đưa lên báo?

Bà giáo háo danh đưa cho phóng viên à? Nếu bà giáo như thế thì học trò cũng háo danh là phải thôi.

Không phải bà đưa ra, sao bọn phóng viên nó có lá thư. Bọn bưu điện mở ra chắc?

Thư riêng của tổng bí thư, đưa lên báo thế có hỏi ý kiến tổng bí thư không? Đương nhiên là hỏi, được đồng ý báo mới đăng.

Rút ra Trọng làm hàng, tự biên, tự diễn chỉ đạo báo chí đăng. Một ông TBT kiêm CTN mà làm chiêu trò lưu manh thế để ra vẻ có lễ nghi thì khốn nạn cho cái đất nước ông ta lãnh đạo.

Bùi Thanh Hiếu

GHI THÊM: Chưa có dấu bưu điện, chứng tỏ Trọng đưa cho phóng viên.

Nguồn: facebook.com/nguoibuon.gio.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCHxuCe_7ibQyVv8pxwVkiP

Bản tin của vietnamnet.vn: vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-gui-thu-tay-chuc-mung-nam-moi-co-giao-cu