...Đối thoại lương tâm....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1274

…Bạo quyền ngừng áp bức chuyên quyền
Mau hãy quay đầu đốt lửa thiêng
Về với nhân dân cùng phòng tuyến
Đón Xuân ấm áp khắp mọi miền…

Vài lời nhắn nhủ tới bạo quyền
Đừng để lương tâm mãi khùng điên
Cưỡng chế bợ nịnh tung hô đỉẻng
Bày trò vì dân phải đỏ chuyên

Nhân dân khinh mặt lũ tham tiền
Bán nước đợ dân nhục Tổ tiên
Ngọng mập ngáo lú lùn thọt niểng
Đầu ngu si gieo hận muôn niên

Tay không nhất định chống bạo quyền
Nhân dân lựa chọn đứng chung thuyền
Trừ hết bọn độc tài độc đỉẻng
Diệt tan tành gian ác cùm xiềng

Bạo quyền ngừng áp bức chuyên quyền
Mau hãy quay đầu đốt lửa thiêng
Về với nhân dân cùng phòng tuyến
Đón Xuân ấm áp khắp mọi miền

vunglen

Trần Thị Tuyết Nhung