....Chuyện như đùa....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1162

…"Tự do - Dân chủ" nửa mùa
Giám sát kiểm tra cầm trịch
Củng cố con đường lừa phĩnh
"Gác gôn" cho đỉẻng như đùa…

gacgon_chodang

Xô viết Phát xít lưu manh
Sống trên xương máu dân lành
Dụ các tầng lớp đấu tranh
Chống bọn Tư bản hoành hành
Nay sao áp bức gian manh
Hơn cả Đế quốc nọc nanh

Vẽ một thiên đường mê mệt
Mặc tình ai tin sống chết
Quan chức thò mặt vênh vênh
Tới "xứ giãy chết" trùm mền
Chỗ nào có "đớp" râu vễnh
Say sưa rượu ngoại lềnh khềnh

Mà vẫn cao giọng lừa bịp
Thị uy ban phát thí ân
Xuống hố cả nước mị dân
Tẩu tán vét vơ cho kịp
Mất mật mà nổ khoe gân
Rình rập tai mắt che thân

Sợ hãi thế lực thù địch
Nơm nớp lòng dân quá khích
"Tự do - Dân chủ" nửa mùa
Giám sát kiểm tra cầm trịch
Củng cố con đường lừa phĩnh
"Gác gôn" cho đỉẻng như đùa

gacgon_chodang00

Trần Thị Tuyết Nhung