Đấu tranh dân chủ bằng cách nào? (Việt Kiến)

Lượt xem: 1459

“…Bởi vậy người lãnh đạo của nhóm dân chủ nên là người công bằng trong tư duy nhất và nỗ lực cùng mọi người hành động đưa tới hiệu quả nhất chứ không cần là người trực tiếp đưa ra sáng kiến hay nhất…”

dautranh_danchu

Điều những người đấu tranh Dân Chủ hiện nay đang làm là giới thiệu văn hóa dân chủ ra với quần chúng, đồng thời là những người tiên phong áp dụng.

HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH NÀY LÀ : Khích lệ hành động, thúc giục mọi người góp sức cho quá trình Khai dân trí. Tổ chức nào khai sáng được nhiều người, giục người ta tự khai sáng chính họ là tổ chức thành công.

Khai sáng dân chủ chỉ thực hiện được trong đội nhóm, không tự Ngộ ra kiểu đạo Phật được đâu.
Kiến thức đạo Phật chỉ tốt cho những người thủ dâm (coi mình đạt ngộ còn kẻ khác thì không), chứ ko tốt cho xã hội, vì nó không làm cho xã hội gắn lại trong một mục tiêu chung (chính trị).

Quá trình khai sáng và hành động của hoạt động dân chủ là song hành, tự điều chỉnh qua thảo luận và rút kinh nghiệm thực tiễn.

Điều này chính người tu đạo không nhận ra, họ nghĩ rằng họ đạt đạo rồi quay lại cứu người. Song người ta chỉ cứu người hay đạt đạo khi làm việc với nhau.

Nói chung quá trình hiểu biết phải đi kèm với hành động và bổ sung kinh nghiệm thường xuyên qua hành động với nhau. quá trình khai sáng, khích lệ, hành động luôn là quá trình 2 chiều hay nhiều chiều chỉ diễn ra trong tập thể ( những người hay thảo luận, họp nhóm sẽ nhận ra những phút giây này, nhiều sáng kiến tinh tế hơn khi cộng hưởng các suy nghĩ với nhau trong quá trình họp như là cảm hứng). Không có chuyện hiểu về chính trị, khi không hoạt động trong môi trường sinh hoạt chính trị

DÂN CHỦ LÀ MỘT TÌNH TRẠNG VĂN HÓA ĐƯỢC PHỔ QUÁT VÀ KHIẾN MỌI NGƯỜI THỪA NHẬN VÀ HÀNH ĐỘNG CHUNG.

Mấu chốt của văn hóa này ở các điểm:

1. Tôn trọng cá nhân, sáng kiến cá nhân. Các cá nhân có chức vụ khác nhau thì quyền nên ý kiến và được thừa nhận phải như nhau. Sáng kiến cá nhân càng sắc bén, thực tiến thì tổ chức càng dễ phát triển. Tổ chức là nơi thúc đẩy cá nhân đưa ra sáng kiến chứ không hủy diệt sáng tạo cá nhân.

2. Thúc đẩy liên kết, cộng tác và hợp tác dựa trên tình người, chia sẻ lợi ích công bằng, tự nguyện. Tự mỗi người phải biết cách để sửa đổi mình khiêm tốn và thừa nhận người khác cũng như tự tin với trí tuệ của mình.

3. Lựa chọn sáng kiến tốt nhất qua biểu quyết, bỏ phiếu.

Bởi vậy người lãnh đạo của nhóm dân chủ nên là người công bằng trong tư duy nhất và nỗ lực cùng mọi người hành động đưa tới hiệu quả nhất chứ không cần là người trực tiếp đưa ra sáng kiến hay nhất.

Với nhận định trên, những người viết bài độc lập không phải là đấu tranh dân chủ, và bản thân họ chưa thấu suốt những nguyên tắc cơ bản của dân chủ, vậy nên hiệu quả gần bằng không. Đó là lý do bao lâu nay phong trào dân chủ bị bế tắc thậm chí chết đứng. Chúng ta hãy kết nối lại hay cứ để CS nhồi sọ tránh xa chính trị và lập hội?

Việt Kiến

Nguồn: https://www.facebook.com/kien.viet.1238