....Mất Tết mất hết....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1478

“…Năm nay đón Tết ngủ lang thang
Vật vờ bên "chiến địa" tương tàn
Trông chờ đỉẻng đẩy lùi vận hạn
"Cách mạng" Giao thừa đón Xuân sang…”

tet_lochung01

Năm nay đón Tết thật gian nan
Người vườn rau mất đất hoang mang
Nhà cửa bị san bằng ủi láng
Lộc Hưng tràn nước mắt cơ hàn

Năm nay đón Tết thật kinh hoàng
Còn đâu mâm cơm cúng đàng hoàng
Vườn rau oán than đời khổ nạn
Lún tận cùng mạt kiếp dân oan

Năm nay đón Tết thật ứa gan
Tận đáy lòng căm hận ngổn ngang
Bị xua đuổi cạn tàu ráo máng
Công sức mồ hôi mất tiêu tan

Năm nay đón Tết thật bất an
Đau thương chất ngất đất điêu tàn
Nước mắt chan cơm vì tin đỉẻng
Chua cay mặn đắng rắc xóm làng

Năm nay đón Tết ngủ lang thang
Vật vờ bên "chiến địa" tương tàn
Trông chờ đỉẻng đẩy lùi vận hạn
"Cách mạng" Giao thừa đón Xuân sang

....

dan_lochung

Trần Thị Tuyết Nhung