....Tận khốn....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1361

Đón Tết phố xá rần rần
Người Vườn Rau phải bần thần hoang mang!
Đón Tết khắp chốn rộn ràng!
Người Vườn Rau phải bàng hoàng xác xơ!

loc_hung28

Trời ơi! Cảnh tượng điêu tàn
San phẳng độc ác dã man âm trì
Vườn rau chẳng tội tình gì
Sao ức lòng chịu hạn kỳ đớn đau
Dân nghèo san sẻ cùng nhau
Thiếu thốn đói khổ cháo rau qua ngày
Mồ hôi thấm đất đắng cay
Từng luống rau sạch chai tay dân lành
Nay mớ rau cuối tanh bành
Khu đất bị cướp hoành hành nát tan
Nhà ở đổ sập ngổn ngang
Trước bọn vô cảm công an ban ngành
Sai nha nhất quyết lộng hành
Xua đuổi trấn áp gian manh đến cùng
Tiếng xe máy xúc đùng đùng
Húc ủi rầm rập hất tung đất trời

Tang thương cưỡng chế hỡi ơi!
Nhói lòng Ngày Tết phận đời thê lương
Chính quyền tham nhũng nhiễu nhương
Tiểu nhân thủ đoạn xem thường lòng dân

Đón Tết phố xá rần rần!
Người Vườn Rau phải bần thần hoang mang!

Đón Tết khắp chốn rộn ràng!
Người Vườn Rau phải bàng hoàng xác xơ!

loc_hung30

Trần Thị Tuyết Nhung