....Tử Hoàng Sa....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 850

“…Lòng trời biển quê hương trọng kính
Mộ gió - bia tưởng niệm các anh
Hải đội Hoàng Sa y chấp lịnh
Tồn vinh lãnh hải đảo yên lành…”

anhhung_hoangsa

Tạm biệt - ra Hoàng Sa đồn trú
Ôm hôn - cứ ngỡ sẽ trở về
Tết cuối cùng xa nơi đoàn tụ
Đâu hay súng đạn chẳng vẹn thề

Trận hải chiến ra đi khí thế
Vì Hoàng Sa hải đảo xa xôi
Vì Tổ quốc anh minh tuyên thệ
Giữ gìn quyền chủ đảo sục sôi

Mộ gió trống không đâu tiếng nói
Oan khiên chồng chất chẳng ai khiêng
Bốn lăm (45) năm qua sao vẫn đợi
Cờ chống gió lộng chẳng cồng chiêng

Hồn tử sĩ thân tan trận biển
Máu cờ vàng tắm mát anh linh
Mộ gió hùng binh tình bí hiển
Nằm yên đất ấm phủ tim mình

Lòng trời biển quê hương trọng kính
Mộ gió - bia tưởng niệm các anh
Hải đội Hoàng Sa y chấp lịnh
Tồn vinh lãnh hải đảo yên lành

ho_tong_ham_hq10

Trần Thị Tuyết Nhung