.... Sóng cả Hoàng Sa....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1639

“…Một đời trai nợ nước tình nhà
Hậu thế có tình anh sóng cả
Muôn đời sau rạng rỡ sơn hà…”

hoangsa_1974

Bóng các anh trên sóng Hoàng Sa
Hào hùng hải chiến 45 năm qua
Xả thân giữa hoang tàn tơi tả
Vì Việt Nam sắc áo Cộng Hòa
Tử chiến liều hy sinh vô giá
Oai phong khí phách giữ đảo xa
Xương thịt sá gì oanh liệt trả
Một đời trai nợ nước tình nhà
Hậu thế có tình anh sóng cả
Muôn đời sau rạng rỡ sơn hà

hoangsa_truongsa

Trần Thị Tuyết Nhung