...Bước đường cùng....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1348

“…Bước đường cùng ngày Tết xôn xao
Xuân về biết đoàn tụ nơi nào
Chống đỉẻng dân hét lời Đả Đảo
Đất xót trời đau dân sống sao…”

loc_hung07

Bước đường cùng chính thức khơi mào
Tết về gậm nhấm vạn nỗi đau
Hận đỉẻng nghẹn sôi trào trong máu
Đối đầu thống khổ tận đỉnh cao

Bước đường cùng vĩnh biệt vườn rau
Hoang tưởng đỉẻng gian khổ bên nhau
Ngờ đâu cờ đỉẻng gây giông bão
Sáng mắt sáng lòng dân biết bao

Bước đường cùng ngày Tết xôn xao
Xuân về biết đoàn tụ nơi nào
Chống đỉẻng dân hét lời Đả Đảo
Đất xót trời đau dân sống sao
....

loc_hung12

Trần Thị Tuyết Nhung