....Thành tích sai nha....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1386

Càn quét dân oan xuất chiêu cha
Nhắm mắt biết chuyện đang diễn ra
Tiếng kêu thảm thiết không còn lạ
Tết này giống 43 Tết đã qua

loc_hung01

Càn quét dân oan thật quá đà
Gian ác cũng bởi lũ sai nha
Đất nước chứa cường hào ác bá
Vườn Rau Lộc Hưng chẳng còn nhà

Càn quét dân oan chẳng buông tha
Đỉẻng gạt bà con cấm kêu la
Đất đai sở hữu toàn dân cả
Đỉẻng cướp khôi hài đặt "luật ma"

Càn quét dân oan xuất chiêu cha
Nhắm mắt biết chuyện đang diễn ra
Tiếng kêu thảm thiết không còn lạ
Tết này giống 43 Tết đã qua

loc_hung02

Trần Thị Tuyết Nhung