Năm đặc tính về Đa Nguyên được đảng DCĐN áp dụng trong nội bộ (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 1434

“…Trong Đảng Dân Chủ Đa Nguyên, trung ương không còn là bộ phận chỉ huy tuyệt đối. Vai trò của trung ương là đảm nhiệm ba chức năng: trọng tài trong các quan hệ giữa các thành viên trong nhóm, chế tài những vi phạm, và hòa giải những đòi hỏi mâu thuẫn của các thành viên. Lãnh đạo phục vụ thay vì lãnh đạo chỉ huy là nét đậm của Đảng Dân Chủ Đa Nguyên…”

team_worrk00

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên, như tên gọi, áp dụng 5 đặc tính Đa Nguyên vào trong nội bộ: 

Một : Đảng Dân Chủ Đa Nguyên nhìn nhận và tôn trọng chỗ đứng và tiếng nói của mọi thành viên. 

Hai : Đảng Dân Chủ Đa Nguyên đòi hỏi tản quyền để tôn trọng sự khác biệt giữa các nhóm địa phương và nhóm chuyên môn. Tầng cấp lãnh đạo dù xuất phát từ bầu cử tự do đi nữa cũng không có chính danh nếu phần lớn quyền hành tập trung trong tay những người này. Đảng DCĐN tạo những điều kiện rộng rãi để phù hợp với bối cảnh riêng của mỗi nhóm, thậm chí ngay cả mỗi thành viên. Mỗi nhóm phải có tự do ở mức độ thỏa đáng để tự quản được và phát triển được. Như thế một số nguyên nhân xung đột sẽ tự nhiên được giải tỏa. Đảng DCĐN làm nhẹ đi mối căng thẳng ở cấp trung ương cũng như nhóm địa phương hay nhóm chuyên môn, và xóa bỏ mối xung khắc "được làm vua thua làm giặc". Tản quyền đưa tới hệ quả là trung ương không cai trị trực tiếp mà chỉ đảm nhiệm các sứ mạng yểm trợ, phục vụ và điều hợp các nhóm khác. Một vai trò khác của nhóm trung ương là cố vấn, hòa giải và trợ giúp các chương trình do nhóm khác đề nghị. 

Ba : Đảng Dân Chủ Đa Nguyên tự coi mình có sứ mạng phục vụ thành viên chứ không khống chế họ, không định đoạt sinh hoạt thường ngày thay cho họ. Một tổ chức mạnh và đa dạng là bảo đảm chắc chắn nhất cho sự chuyển hóa thường trực, tự nhiên và liên tục của tổ chức, tránh những xáo trộn đột ngột và đầy đổ vỡ của các cuộc xung đột.

Bốn : Đảng Dân Chủ Đa Nguyên xem trọng sự quyết định của các nhóm và luôn luôn mưu tìm thỏa hiệp. Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số không được sử dụng một cách tự động và máy móc mà chỉ được dùng tới sau khi đã tận dụng mọi cố gắng để tìm đồng thuận. Đảng DCĐN chống lại mọi hình thức chuyên chính, kể cả chuyên chính của đa số. Bình thường trong một tổ chức dân chủ, sự chính đáng của người lãnh đạo dựa trên kết quả của cuộc bầu cử cuối cùng. Nhưng trong dân chủ đa nguyên, sự chính đáng còn nằm cả trong sự chuyên môn và công lao của những người cùng đóng góp để tìm đồng thuận trong mọi quyết định quan trọng.

Năm: Đảng Dân Chủ Đa Nguyên không thúc đẩy hay kêu gọi sự hy sinh và không thể cho phép bóc lột và chà đạp những thành viên khác. Công bằng tuyệt đối hiểu theo nghĩa xóa bỏ mọi chênh lệch, cào bằng, chia đều là điều không thể có và cũng không nên có. Điều nên có là một chính sách nâng đỡ những người yếu kém hoặc thiếu may mắn. Trong đảng DCĐN, trung ương không còn là bộ phận chỉ huy tuyệt đối. Vai trò của trung ương là đảm nhiệm ba chức năng: trọng tài trong các quan hệ giữa các thành viên trong nhóm, chế tài những vi phạm, và hòa giải những đòi hỏi mâu thuẫn của các thành viên. Lãnh đạo phục vụ thay vì lãnh đạo chỉ huy là nét đậm của đảng DCĐN.

****

Chúng tôi hy vọng phân biệt hẳn với các tổ chức đấu tranh cho dân chủ nhưng tâm ý vẫn còn ý muốn định đoạt thay cho các thành viên. Các đảng phái hoạt động độc tài, cấm cản ý kiến và sáng kiến của thành viên, ngăn chặn tiến hóa liên tục của tổ chức, dung túng bất công và lạm quyền, và do đó ngăn cản phát triển. 

Chúng ta cần cảnh giác là không thể có những tổ chức độc tài sáng suốt bởi vì nền tảng của mọi độc tài là sự kiêu căng bệnh hoạn của một người hay một nhóm người. Họ tự nghĩ rằng họ đủ thông minh để suy nghĩ thay cho cả các thành viên khác. Họ không nhìn thấy sự phức tạp của các vấn đề và cũng không nhìn thấy sự nông cạn của chính mình. Người độc tài trước hết là một kẻ u mê. Vả lại, nếu quan sát kỹ, ta có thể thấy hầu hết các tập đoàn độc tài đều thiếu văn hóa.

Đảng DCĐN với tinh thần bao dung và mô thức tản quyền là giải pháp giúp mọi thành viên đều có chỗ đứng và tiếng nói, và do đó có thể chấp nhận lẫn nhau, sáp lại gần nhau, hòa hợp với nhau để cùng xây dựng một tổ chức chung. 
Những người tranh đấu cho dân chủ đa nguyên có quyền tự hào vì mình đang theo đuổi một lý tưởng đẹp và cũng có quyền lạc quan vì mình đang tranh đấu cho một lập trường nhất định sẽ thắng lợi.

Dương Thành Tân